ACTIVITEITEN01

Nieuwe dingen leren, andere mensen ontmoeten en vrijetijdsbesteding.

WELZIJN INFO CLIENTONDERSTEUNING04

Voor al uw vragen over o.a. respijtzorg, rouwverwerking en Trefpunt Diensten.

JONGERENWERK03

Informatie over het Jongerenwerk, voor jongeren en ouders in Heiloo.

INFO VRIJWILLIGERS02

Informatie over o.a. vacatures, beleid en cursussen voor onze (toekomstige) vrijwilligers.

LAATSTE NIEUWS

MENSEN MAKEN HET TREFPUNT