Vijfhonderd jaar geleden overleed op 37-jarige leeftijd Rafael, een van de grootste kunstenaars uit de geschiedenis. Rome was in diepe rouw en begroef de overledene in het Pantheon, een ongekend eerbetoon voor een kunstenaar. 

Rafael was een veelzijdig kunstenaar. Hij maakte ook architectuurontwerpen, was stadsarcheoloog van Rome en vervulde functies vergelijkbaar met die van de huidige welstandscommissie en monumentenzorg. Via de kunst van Rafael krijgen we daarom ook inzicht in de 16de-eeuwse Europese kunst in het algemeen. 

Datum             dinsdag 6 oktober 2020 

Tijd                  14:00 tot 16:00 uur 

Locatie            het Trefpunt 

Kosten             € 12,50 incl. een kopje koffie of thee  

Docente           Isolde Scholberg