Beleid en jaarverslagen

Gebaseerd op onze missie en visie, beschrijft dit meerjarenbeleid de richting voor de komende jaren. Daarmee dient dit stuk ter inspiratie van onze medewerkers en geeft het hen houvast voor het ontwikkelen van activiteiten, hun dagelijks handelen en het aansturen van onze vrijwilligers. Gemeenten in de BUCH, organisaties waar we mee samenwerken en andere geïnteresseerde lezers biedt het inzicht in waar Stichting Trefpunt Heiloo voor staat.

Met voldoening kijkt de Stichting Trefpunt Heiloo (STH) in het jaarverslag 2017 terug op wat weer tot stand is gebracht. Met veel plezier zetten medewerkers en vrijwilligers zich in voor de kwetsbare inwoners van Heiloo.