Wat doet Monique van Eeden nou?!

Het Vrijwilligers Informatie Punt laat in de rubriek “Wat doe jij nou?!” elke maand een vrijwilliger aan het woord. Deze maand is dat Monique van Eeden (48 jaar). Monique is als vrijwilliger betrokken bij drie verschillende organisaties: zij is communicatiemedewerker voor Tip Heiloo en voor het Rode Kruis, district Noord-Holland-Noord. Daarnaast is zij notulist voor het Platform Vrijwilligersorganisaties Zorg & Welzijn Heiloo (PVZWH).

Monique van Eeden

Monique is van mening dat haar vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis van belang is om alle vrijwilligers in het district te informeren en enthousiasmeren. Bij Tip Heiloo streeft zij ernaar om, samen met haar collega’s, alle mensen in Heiloo te laten weten van het bestaan ervan en mee te laten doen aan dit leuke initiatief. Bij het PVZWH, ten slotte, kan zij als notulist helpen om de voortgang te bewaken, en een bijdrage leveren aan een goede samenwerking tussen de organisaties en aan het vormen van één ‘spreekbuis’ naar de gemeente.

Gevraagd naar de benodigde vaardigheden, zegt Monique: “Je moet natuurlijk goed kunnen schrijven, redigeren en notuleren Een communicatiemedewerker moet daarnaast creatief zijn en goed met mensen overweg kunnen.” Monique doet haar werk met veel plezier. Schrijven en redigeren zijn haar grote passie, en ze vindt het erg leuk om zo nu en dan haar werk in druk te zien! “Bovendien kom ik in alle drie mijn functies heel aardige en inspirerende mensen tegen,” vult Monique aan.

“En er is nog iets. Bij het PVZWH en bij het Rode Kruis hoor ik vaak schrijnende verhalen van mensen in nood. Maar het mooie is, dat er dan ook altijd weer mensen klaar staan om hulp te bieden. Mensen die liever een druppel zijn dan een deel van de gloeiende plaat. Het is fijn om keer op keer te merken dat daar in Nederland heel veel van zijn!”

(tekst en fotografie: Yvonne van Stiphout van Stip Fotografie)

Read More
watdoejijnou Françoise Walter3

Wat doet Françoise Walter nou?!

Het Vrijwilligers Informatie Punt laat in de rubriek ‘Wat doe jij nou?!’ elke maand een vrijwilliger aan het woord. Deze maand is dat Françoise Walter (56 jaar), getrouwd, moeder van twee zonen van 21 en 20 jaar en woonachtig in Heiloo.

watdoejijnou Françoise Walter3

Sinds 4 jaar is Fran (zoals velen haar noemen) als vrijwilligster betrokken bij de Theaterbende Heiloo (kijk maar eens op www.theaterbende-heiloo.nl).
Hier kunnen kinderen in de leeftijd 7 t/m 18 jaar zich helemaal uitleven op het gebied van theater. Onder leiding van een regisseuse en een zang- en dansdocente leren de kinderen per seizoen de fijne kneepjes van het vak en ieder jaar wordt er een voorstelling gegeven. De kinderen zijn daarbij onderverdeeld in twee groepen, de Basisbende (7 t/m 12 jaar) en de Jongerenbende (13 t/m 18 jaar). Iedere groep speelt een eigen stuk.
Fran is de creatieve spil binnen de Theaterbende. Momenteel stuurt zij een groep vrijwilligers aan, die zich bezig houdt met het maken van de kleding en accessoires voor de spelers.
Door haar creatieve opleiding in de jaren ‘80 en door verschillende stages na haar opleiding bij makers en ontwerpers van theaterkostuums, is het voor haar niet al te moeilijk om voor iedere voorstelling weer de juiste kleding en accessoires te maken.
Het mooiste van haar werk vindt Fran dat zoveel vrijwilligers bezig zijn om alles mogelijk en mooi te maken voor de voorstelling. Op het moment van uitvoering komt het dan allemaal bij elkaar!
Buiten de Theaterbende heeft Fran zich ook ingezet als vrijwilliger bij een project alfabetisering. Ze hield zich daar bezig met het opzetten van het project en schreef zij o.a. handleidingen (bijvoorbeeld: Hoe ga je om met sociale media).

Tot slot wil Fran nog kwijt dat sportieve prestaties vaak veel media-aandacht krijgen. Toch verdienen ook creatieve prestaties, zoals die van de Theaterbende, een duidelijke plaats in Heiloo.

(tekst en fotografie: Yvonne van Stiphout van Stip Fotografie)

Read More
Baduhenna

Wat doen Fons Morsch en Jan-Willem Welbergen nou?!

Het Vrijwilligers Informatie Punt laat in de rubriek ‘Wat doe jij nou?!’ elke maand een vrijwilliger aan het woord. Deze keer laten wij niet één maar twee vrijwilligers aan het woord. Fons Morsch en Jan-Willem Welbergen van Archeologisch Museum Baduhenna.

Baduhenna

Fons is sinds 2 jaar als vrijwilliger aan het museum verbonden, zit in het bestuur en bekleedt daar de functie van voorzitter.
Jan-Willem zit als secretaris in het bestuur en hij is inmiddels 3,5 jaar verbonden aan het museum als vrijwilliger.
Toen Jan-Willem bij het museum kwam, is de opzet van de activiteiten anders geworden. Eerst waren de bezigheden vooral gericht op het opgraven, documenteren en tentoonstellen, nu zijn de heren meer “schatbewaarders”.

Beiden zijn blij dit werk te kunnen doen. Ze vinden het erg belangrijk dat vondsten die in de grond van Heiloo gevonden zijn behouden blijven en getoond worden aan de belangstellenden vanuit Heiloo en omgeving. Natuurlijk komen er ook mensen van buiten de regio naar het museum.
Vooral de verhalen rondom het tentoongestelde willen ze graag vertellen, zodat bezoekers van het museum een totaalbeeld krijgen bij een museumstuk. Een voorbeeld daarvan is een melkkan uit 1660 die tentoongesteld is naast een foto van het schilderij van Het Melkmeisje van Johannes Vermeer waarop de kan te zien is.

Ook vinden beiden het belangrijk dat de jeugd met de oudheden in aanraking komt en daarom kunnen ook schoolklassen terecht voor een rondleiding en een film en kunnen ze ook zelf op onderzoek uit in het museum.
Er is ook een jeugdgroep op zaterdagochtend waar, samen met andere vrijwilligers, de kinderen wegwijs gemaakt worden in de wereld van de archeologie.
Zelf halen zij heel veel genoegdoening uit het werk.
Voor Fons waren de opgravingen bij Zuiderloo door schoolkinderen een bijzondere ervaring en voor Jan-Willem de vondst van een bijna helemaal gaaf groen bord uit 1500, een zogenaamd gatenpaneel. Dit lag al zo’n 10-15 jaar in het depot en kwamen ze toevallig tegen. Nu staat het in een van de vitrines.
Allebei worden ze geraakt door mensen die bijvoorbeeld langskomen met spullen van overleden ouders om deze te schenken aan het museum.
Als “schatbewaarders” willen ze graag dat mensen deze bij het museum inleveren en niet bij het grof vuil neerzetten.

Aangezien er maar een hele kleine groep vrijwilligers is hopen Fons en Jan-Willem dat nieuwe mensen zich aanmelden om rondleidingen te gaan verzorgen, zodat ook meer gelegenheid ontstaat om de openingstijden van het museum te verruimen. Deze “suppoosten” moeten na eerst zelf voorlichting gekregen te hebben, wel de bezoekers durven te benaderen en aan te spreken. Tevens hopen ze na 2 jaar eindelijk een algemeen bestuurslid te kunnen vinden met affiniteit voor archeologie.
Neem gerust eens een kijkje op de website van het museum www.baduhenna.nl of kijk op de facebookpagina van het museum.

(tekst en fotografie: Yvonne van Stiphout van Stip Fotografie)

Read More
Alfred

Wat doet Alfred Roszbach nou?!

Het Vrijwilligers Informatie Punt laat in de rubriek “Wat doe jij nou?!” elke maand een vrijwilliger aan het woord. Deze keer is dat Alfred Roszbach (46) die in zijn vrije tijd fotograaf is.

Alfred

Alfred heeft geen fotovakschool doorlopen maar heeft een cursus van 1,5 jaar gevolgd waarbij bleek dat hij een natuurlijke aanleg had voor de fotografie.
Ongeveer 3 jaar geleden is hij naast zijn werk begonnen met het fotograferen van verschillende evenementen.
Alfred vertelt dat hij organisatoren van evenementen benadert en vraagt of hij foto’s mag komen maken. Vaak worden deze foto’s dan door de organisatie gebruikt om er mee naar buiten te treden.
Hij heeft veel plezier in het fotograferen en vindt het vooral kicken als professionele fotografen zijn foto’s ergens voor willen gebruiken.

Benieuwd voor wie Alfred fotografeert?
Alfred fotografeert voornamelijk in Noord-Holland.
Hij heeft onder andere foto’s gemaakt voor de affiches en flyers van Showhero, van de Nieuwjaarsduik 2016 in Egmond aan Zee en van hardloopwedstrijden. Ook was hij vorig jaar te vinden bij Het Glazen Huis in Alkmaar.
En mocht er een bruidspaar zijn dat zijn manier van fotograferen mooi vindt, dan doet hij ook bruiloften!

Hij maakt tevens foto’s voor de Uitkijkpost. In januari 2016 fotografeerde hij de nieuwe wijk Zuiderloo en hij hoopt dat hij regelmatig een reportage aan kan leveren zodat het verloop van de bouw in de krant geplaatst kan worden.
Ook heeft Alfred voor de Uitkijkpost een reportage gemaakt van het Sportgala 2016 in Heiloo. Verder kijkt hij weer uit naar het jaarlijks evenement Dolphin Rocks Heiloo om daar ook weer de mooiste foto’s te kunnen maken.

Alfred meldt nog wel even dat híj de foto’s maakt, maar dat zijn vriendin Moniek Rekveld ze keurt voor hij ze opstuurt naar de organisatoren of de Uitkijkpost.

Naast de fotografie is Alfred ook jaren vrijwilliger geweest bij het Timmerdorp (soms als het Timmerdorp in zijn vakantie valt, is hij daar nog steeds vrijwilliger) en de Hobbyfarm als leider houtkamp.

Alfred heeft veel voldoening van zijn werk en hij hoopt dat 2016 net zo’n druk jaar voor hem gaat worden als 2015 met veel leuke evenementen om te fotograferen en veel contact met mensen!

(tekst en fotografie: Yvonne van Stiphout van Stip Fotografie)

Read More
sylvia van der veer

Wat doet Sylvia van der Veer nou?!

Het Vrijwilligers Informatie Punt laat in de rubriek “Wat doe jij nou?!” elke maand een vrijwilliger aan het woord. Deze keer is dat Silvia van der Veer (21), die in haar vrije tijd dierenverzorgster is bij ’t Beestenboetje in Heiloo.

sylvia van der veer

Passie
Sinds twee jaar is Silvia vrijwilligster bij ‘t Beestenboetje. Nadat zij haar opleiding ‘Bloem & Design’ op het Clusius College in Alkmaar had afgerond, merkte zij dat haar passie toch meer bij dieren ligt. Toen zij een half jaar thuis had gezeten, trok zij de stoute schoenen aan en ging kijken of er werk voor haar was bij ’t Beestenboetje.
En ja, werk genoeg! Elke vrijdag is zij konijnenhokken gaan schoonmaken. Ook op andere dagen was zij welkom om te helpen, dus niet lang na haar start op de vrijdag was zij er ook op woensdag te vinden. Op woensdagmiddag begeleidt zij de kinderen die dan helpen bij ’t Beestenboetje.
In april 2015 nam het Natuur Instituut ’t Beestenboetje over van de Gemeente Heiloo. Die overname bracht heel veel werk met zich mee. Silvia heeft toen ook meegeholpen om alles aan te passen en in orde te maken. Trots vertelt zij nu dat zij binnenkort een cursus dieren-EHBO mag gaan volgen.

Hertjes
Silvia vertelt dat haar werk belangrijk is, op de eerste plaats natuurlijk omdat ze de dieren verzorgt en alles netjes houdt, zodat de dieren een fijne, schone leefomgeving hebben. Op de tweede plaats kan zij bijdragen aan de educatie die kinderen krijgen bij een bezoek aan ’t Beestenboetje. Silvia vertelt de kinderen veel over de dieren en gaat met ze mee de weide in. De kinderen mogen in principe alle dieren aaien, behalve de hertjes. De hertjes staan tegenwoordig apart, om de dieren de rust te geven die zij nodig hebben. Helaas zijn er nog niet zo lang geleden hertjes overleden, toen er bloembollen over het hek gegooid waren die giftig zijn voor de dieren. Zoals Silvia ook aangeeft: Mensen denken goed te doen, maar er staat niet voor niets dat de dieren niet gevoerd mogen worden!
Er zijn nu nog 7 hertjes over: één bok, drie drachtige hinden en drie kleintjes.

Kaatje
Silvia vertelt dat ze bijzondere en leuke dingen meemaakt op ’t Beestenboetje.
Zo heeft ze twee keer een bevalling van een hert bijgewoond. De bruine geit, Kaatje genaamd, heeft zij persoonlijk getraind om aan de riem te lopen. Kaatje gaat nu regelmatig mee als er gewandeld wordt met de twee overgebleven ezels.
Silvia vindt alle dieren leuk, maar er is er een die haar hart gestolen heeft en na het voorgaande gelezen te hebben is dat niet zo moeilijk te raden… de geit Kaatje!

Vele handen…
Naast haar vrijwilligerswerk heeft Silvia sinds kort nog drie banen, dus we kunnen wel zeggen dat zij een bezig bijtje is! Ten slotte meldt zij dat ’t Beestenboetje nog een aantal vrijwilligers zoekt voor maandag-, dinsdag-, donderdag-, en zaterdagochtend, van 8.30 uur tot het werk klaar is.
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

Foto en tekst: Yvonne van Stiphout, Stip Fotografie

Read More
Inge van velzen

Wat doet Inge van Velzen-Zoeter nou?!

Het Vrijwilligers Informatie Punt laat in de rubriek “Wat doe jij nou?!” elke maand een vrijwilliger aan het woord. Deze keer is dat Inge van Velzen-Zoeter (39) van De BY (Buurttuin Ypestein).

Inge van velzen

Buurttuin De BY werd in september 2013 geopend op het Willibrordus-terrein, als eerste buurttuin in Heiloo. De buurttuin is een ontmoetingsplek voor jong en oud, GGZ-cliënten en buurtbewoners. Met elkaar onderhouden deze mensen de tuin. Er worden workshops gehouden en schoolkinderen (vooral van de Meander en de Paulusschool) leren daar tuinieren en groenten en fruit telen.

Inge is vanaf het begin betrokken bij de BY. Bijna iedere donderdagmiddag, van maart (wanneer er gezaaid wordt) tot ongeveer oktober, is zij daar te vinden.

Ieder jaar wordt er opnieuw gezaaid, zowel groenten als bloemen. Bloembollen worden niet meer gepoot, want inmiddels staan er ruim 1000 in de grond!

Als er een overschot is van planten van één soort, krijgen de schoolkinderen die mee naar huis. Met de zonnebloemen is zelfs een keer een wedstrijd gehouden: wie kweekt de hoogste?

Inge vertelt dat de leerlingen van de Meander en de Paulusschool regelmatig te vinden zijn in de buurttuin. De kleuters hebben bijvoorbeeld bloembollen gepoot, terwijl de kinderen uit de hogere groepen groenten en bloemen zaaiden. Ook worden er workshops gegeven aan de kinderen. Groep 8 heeft bijvoorbeeld een workshop over kruiden gekregen en heeft ook zelf kruidenthee gemaakt. Na een workshop bloemschikken namen de kinderen de mooiste boeketten mee naar huis. De kleuters gingen mee op een vlinderexcursie. Ook kinderdagverblijf De Vogeltuin is actief in De BY. De peuters onderhouden een eigen bloembak en hebben ook een appelboom geplant.

Inge vindt de buurttuin van belang, omdat kinderen met in aanraking komen met groen en met de cliënten van de GGZ. Op deze manier wordt de GGZ toegankelijk voor iedereen. Zelf haalt ze veel gezelligheid uit het werk. Onderhand leert ze ook nog het een en ander over tuinieren en het verbouwen van gewassen. En doet ze mooie ervaringen op met GGZ-cliënten op het terrein. Zo werd een van hen bijzonder blij en trots omdat hij, ondanks zijn beperkingen, toch heeft kunnen helpen bij het aanleggen van de tuin. Oudere cliënten vragen steeds weer of er uit de tuin geplukt mag worden, terwijl aangegeven staat dat dit mag. Inge wordt geroerd door de bescheidenheid en onzekerheid van deze mensen. Een bijzonder accent is het gedicht dat een van de cliënten in de tuin had neergelegd voor de vrijwilligers.

Dat gedicht is geplastificeerd en in de tuin opgehangen.

Er zijn ongeveer negen vaste vrijwilligers in De BY, maar extra handen zijn meer dan welkom. “Het hoeft echt niet iedere week. Meld je gerust aan als je af en toe kunt komen helpen,” zegt Inge. Zelf is zij niet alleen vrijwilligster bij de buurttuin. Zij geeft ook, samen met een aantal andere vrouwen, drie keer per jaar de keuken bij de voetbalvereniging een extra grondige sopbeurt. Daarnaast helpt ze regelmatig een oudere man met het wegbrengen van oud papier. En dat alles weet Inge te combineren met haar betaalde werk en haar gezin!

Foto en tekst: Yvonne van Stiphout, Stip Fotografie
m.m.v. Monique van Eeden

Read More
Theo Velseboer2

Wat doet Theo Velseboer nou?!

Het Vrijwilligers Informatie Punt laat in de rubriek “Wat doe jij nou?!” elke maand een vrijwilliger aan het woord. Deze keer is dat Theo Velseboer (70) van de Stichting Welzijn Heiloo en de Willibrorduskerk.

Theo Velseboer2

Theo is op de woensdagochtend vrijwilliger op het kantoor van Stichting Welzijn Heiloo, in het Trefpunt. Hij doet daar hand- en spandiensten en zorgt o.a. dat de mappen voor preventief huisbezoek op orde zijn. Daarnaast is Theo wekelijks te vinden in de Willibrorduskerk. Hij is daar bibliothecaris, verzorgt de koormappen voor de leden van het mannenkoor (van wie hij er zelf een is), en is voorloper bij begrafenissen. Hierbij heeft hij veel contact met de pastoor over de liederen die gezongen worden tijdens een uitvaart.

Theo is begonnen met vrijwilligerswerk toen hij gestopt was met betaald werk. Eerst besteedde hij ruim 20 uur per week aan vrijwilligerswerk. Nu heeft hij dat teruggebracht naar ongeveer 3 uur per week bij de Stichting Welzijn Heiloo en 5 uur per week bij de kerk. Al kan het werk voor de kerk soms meer tijd in beslag nemen, doordat nooit van te voren bekend is wanneer er een uitvaart plaatsvindt of hoeveel uitvaarten er zijn. Er zijn weken waarin geen enkele uitvaart is en soms zijn er drie in een week.

Er is veel verschil tussen het werk bij de Stichting Welzijn Heiloo enerzijds en dat bij de Willibrorduskerk anderzijds. Eén van de grootste verschillen is, dat Theo bij de SWH alleen met vrouwen werkt, terwijl hij bij de Willibrorduskerk voornamelijk mannen spreekt. Bij een afscheid van een medewerker bij de SWH weet Theo met leuke anekdotes een ontspannen, gezellige sfeer te creëren. Hij is ook altijd in voor een verkleedpartij: van Kerstman tijdens een maaltijd voor ouderen bij het Trefpunt, tot Linda de Mol tijdens een avond voor vrijwilligers. Theo vindt het wel heel apart dat hij de ene dag Linda de Mol speelt in de Witte Kerk en de volgende dag als voorloper in zijn zwarte pak in dezelfde kerk staat. Een wereld van verschil!

Tijdens zijn werk als voorloper wordt Theo erg geraakt als hij mensen met een klein kistje moet begeleiden naar het kindergraf. Ook was hij geraakt, een paar jaar geleden, bij de begrafenis van een jongen van 12 die omgekomen was door een ongeluk.

Volgens Theo zijn belangrijke vaardigheden in zijn vrijwilligerswerk: open staan voor dingen en een echte doener zijn. Theo krijgt veel energie van zijn vrijwilligerswerk en van buitenaf krijgt hij veel waardering. Verder vindt hij het sociale aspect erg belangrijk. Op de vraag hoe lang hij nog doorgaat met zijn vrijwilligerswerk, antwoordt Theo: “Zolang de gezondheid het toelaat!”

Foto en tekst: Yvonne van Stiphout, Stip Fotografie
m.m.v. Monique van Eeden.

Read More
nel visser

Wat doet Nel Visser-Schuitemaker nou?!

Het Vrijwilligers Informatie Punt laat in de rubriek “Wat doe jij nou?!” elke maand een vrijwilliger aan het woord. Deze maand is dat mevrouw Visser-Schuitemaker (80).
Mevrouw Visser is in 1980 gestart als vrijwilligster bij het Rode Kruis in Heiloo, bij de afdeling Jeugd. Daar zette zij zich in bij de Speel-o-theek voor gehandicapte en zorgkinderen. Later werd zij coördinatrice, en in die functie tevens lid van het afdelingsbestuur van het Rode Kruis in Heiloo. Helaas werd na verloop van tijd de afdeling Jeugd afgestoten.

DSC 8265 640x427

In 2014 ontstond het plan om de Speel-o-theek in de bibliotheek te vestigen. Het Rode Kruis was namelijk op zoek naar een nieuwe ruimte om de Speel-o-theek in te vestigen, en de bibliotheek zocht nieuwe partners, omdat de subsidie werd teruggeschroefd. De bibliotheek stelde ruimte beschikbaar en vanuit het Rode Kruis kwamen de spellen en het speelgoed om uit te lenen.
Voor mevrouw Visser was het na een bezoek aan de bibliotheek Weesp in 2014 duidelijk: hieraan wilde zij meewerken in Heiloo! Naast vrijwilligster bij de Speel-o-theek is zij ook gastvrouw bij de bibliotheek en helpt zij bij het inschrijven van de nieuwe materialen in de bieb.

Sinds 1997 is zij ook actief bij ‘50+ leest voor’. Dit houdt in dat zij samen met andere vrijwilligers na de Kinderboekenweek gaat voorlezen op de basisscholen die zich daarvoor hebben aangemeld. Haar ervaring als lerares komt hierbij wel van pas!

Tevens collecteert zij nog ieder jaar voor het Rode Kruis. “Sommige mensen willen niets geven, omdat ze denken dat al het geld naar de landelijke pot gaat. Als ik dan eerlijk vertel dat het geld van de jaarlijkse collecte juist bestemd is voor de eigen afdeling, dus voor hulp in Heiloo, dan komt er vaak wel een gift,” vertelt mevrouw Visser, die inmiddels een eremedaille van het Rode Kuis heeft gekregen omdat zij zich al 35 jaar inzet voor deze organisatie. Ook mocht zij een lintje ontvangen.

Mevrouw Visser is erg sociaal en communicatief sterk en die vaardigheden zijn welkom bij haar vrijwilligerswerk! Zij wil het werk graag blijven doen zo lang zij kan, omdat zij zich er heerlijk bij voelt: ze blijft lekker bezig en blijft actief voor de gemeenschap.

Foto en tekst: Yvonne van Stiphout, Stip Fotografie
m.m.v. Monique van Eeden.

Read More
Xavier Zonneveld

Wat doet Xavier Zonneveld nou?!

Het Vrijwilligers Informatie Punt laat in de rubriek “Wat doe jij nou?!” elke maand een vrijwilliger aan het woord. Deze maand is dat Xavier Zonneveld (15 jaar).
Xavier is sinds een aantal maanden vrijwilliger bij het Repaircafé. Eén keer in de maand is hij daar in de weer voor mensen die hulp nodig hebben met de software van hun computer of met de computer zelf. Het zijn voornamelijk ouderen die hij helpt. Die zijn hem erg dankbaar als hij de problemen heeft opgelost!

Xavier Zonneveld

Xavier is erg handig met computers, tablets en mobiele telefoons, en gaat ook een ICT-opleiding volgen. Als klein jongetje had hij al belangstelling voor computers. Vooral thuis was hij vaak bezig met de computer, en als er problemen waren, dan wist hij ze vaak op te lossen.
Om dit werk goed te kunnen doen, moet je uiteraard interesse hebben in computers en daarnaast is het belangrijk dat je snel en blind te kunt typen. Xavier vindt zijn werk voor het Repaircafé erg leuk en is dan ook van plan het nog lang te blijven doen!

Foto en tekst: Yvonne van Stiphout, Stip Fotografie
m.m.v. Monique van Eeden.

Read More
Trienke

Wat doet Trienke Bakker nou?!

Het Vrijwilligers Informatiepunt laat elke maand een andere vrijwilliger aan het woord. Vandaag is dat de energieke Hetty Bruens. Hetty werkt sinds 2,5 jaar in het Trefpunt en doet daar alle voorkomende werkzaamheden. Sinds een maand krijgt ze hierbij hulp van Meharit, een vluchtelinge uit Eritrea. Tussen de werkzaamheden door helpt Hetty Meharit met Nederlandse les.

Trienke

Hetty begon haar loopbaan in de zwakzinnigenzorg in Nijmegen. In 1975 kwam ze naar Heiloo om bij de Willibrordusstichting te werken. Eerst werkte ze in de zwakzinnigenzorg en later in de psychiatrie. Hier ontmoette ze haar grote liefde met wie ze later trouwde. Na het overlijden van haar man, nu 7 jaar geleden, werd ze gevraagd om als vrijwilliger bij het Trefpunt te komen werken. Aanvankelijk kon ze zich er niet toe zetten, maar toen iemand aanbood met haar mee te gaan, was het heel snel geregeld. Nu werkt ze al 2,5 jaar 5 of 6 dagen per week bij het Trefpunt: ze helpt bij het zondagmiddagcafe, bij de bridgemiddagen, het biljarten, doet boodschappen en assisteert op kantoor. Eigenlijk helpt ze bij alles wat voorbij komt. Ze vindt het fijn om bezig te zijn en om mensen om haar heen te hebben. Ook heeft ze goed contact met haar collega’s.

Meharit is heel blij met Hetty, ze vindt haar heel behulpzaam en aardig. Door als vrijwilliger te werken ontmoet Meharit veel mensen. Hetty helpt haar met haar huiswerk voor Nederlands. Andersom helpt Meharit Hetty bij de wekelijkse warme lunch op woensdag en het maandelijkse diner op vrijdagavond. De warme wekelijkse lunch wordt verzorgd door het Buffettenpaleis, de maandelijkse diners door verschillende restaurants en cateraars uit Heiloo. Mensen kunnen van tevoren zien wat er op het menu staat en zich inschrijven. Op woensdagen is vooral de nasi favoriet. Afgelopen vrijdagavond bestond het menu uit tomatensoep, boerenkool en zuurkool en een griesmeelpudding met bessensaus toe. Op de foto serveren Hetty en Meharit het dessert.

Read More