;

Steun het Trefpunt

Stichting Trefpunt Heiloo ontvangt voor een groot deel van haar activiteiten gemeentelijke subsidies. Om de overige activiteiten waar onze inwoners behoefte aan hebben in de toekomst te kunnen blijven organiseren, kunnen wij uw steun goed gebruiken. Deze activiteiten bevinden zich over het algemeen op sociaal cultureel gebied.

Stichting Trefpunt Heiloo is blij met de steun van Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo waarmee activiteiten die niet in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie, mede mogelijk worden gemaakt.

Zowel Stichting Trefpunt Heiloo als Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo, zijn een ANBI en daarom kunt u uw giften aftrekken bij uw belastingaangifte.

Klik hier voor inzage in het kader van de publicatieplicht van de ANBI Stichting Trefpunt Heiloo

Klik hier voor meer informatie over Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo. Wilt u zich aanmelden als donateur bij Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo, is een mail naar marian.vandam@trefpuntheiloo.nl voldoende. Dan nemen wij contact met u op.

Corona

Onze samenleving is in de kern geraakt door het Corona Virus.  Zeker nu deze crisis al zo lang duurt. Voor het Trefpunt is de crisis ook een grote klap.  Naast subsidie van de gemeente zijn we voor 40 % afhankelijk van inkomsten uit zalenverhuur, baromzet en deelnemersbijdragen aan activiteiten. Dit alles is nu bijna helemaal weggevallen. Heel erg voor onze bezoekers en een groot financieel probleem voor het Trefpunt.

Wij beseffen dat dit voor iedereen onzekere tijden zijn, maar als u het kunt missen dan zijn wij ontzettend geholpen met uw bijdrage!

website voor anbi instellingen

Bedrag

Neem contact op voor meer informatie

Het Trefpunt Heiloo
Abraham du Bois-Hof 2
(072) 533 12 97
info@trefpuntheiloo.nl
;