Veertien jaar geleden heeft Otto van Os een boek geschreven onder bovengenoemde titel. Het blijkt dat veel onderwerpen die in dit boek aan de orde kwamen nog heel actueel zijn en sommige wellicht wat bijgesteld kunnen worden. Daarom lijkt het hem interessant om een en ander weer onder de aandacht te brengen. Veel items gaan over levensbeschouwing, filosofie en technische ontwikkelingen maar ook over Nederland, wereldpolitiek en geschiedenis in het algemeen.

Data: dinsdag 5 en 19 sept. 3, 10, 17 en 24 okt. 7 en 14 nov.

Tijd: 14:00 – 16:00 uur

Locatie: het Trefpunt

Docent: Otto van Os

Kosten: € 47,50 (incl. een kopje koffie/thee in de pauze)

Aantal lessen: 8 

Opgave: Trefpunt Heiloo, telefoon (072) 533 12 97