Anna de Rooij (72 jaar) is in 2017 toegetreden tot het bestuur. Eind 2018 werd zij voorzitter. Het Trefpunt heeft voor velen nog de naam ‘voor ouderen’ te zijn, maar sinds 2017 bestaat de stichting uit vier ‘poten’: het jongerenwerk, het vrijwilligersinformatiepunt VIP, de Ondersteuning en Diensten (waar vooral ouderen centraal staan), en tenslotte de Activiteiten (waaronder ook de bar en de verhuur van ruimtes in het gebouw). Tezamen vormen ze het terrein wat in beleidstaal het sociale domein heet.

 Mix van oud en jong

Het bestuur bestaat uit zeven personen en wordt ondersteund door een bestuurssecretaris die voor agenda en notulen zorgt. De bestuursleden hebben een eigen invalshoek en aandachtsgebied. Naast de voorzitter (die het gezicht en contact naar buiten is) en de penningmeester (die over de financiën gaat), zijn er twee jonge bestuursleden die de jongeren van Heiloo vertegenwoordigen, twee leden die alle ouderen in Heiloo vertegenwoordigen, en tenslotte is er een vrouw met grote expertise in ‘het sociale domein’. ‘De mix van oud en jong vind ik mooi,’ vertelt Anna, ‘omdat je steeds op verschillende manieren input krijgt. Ik had eerder wel ervaring met besturen, maar niet zozeer in het sociale domein waar het Trefpunt zich mee bezighoudt. Zo heb ik de afgelopen jaren zelf heel veel geleerd. Hoe leuk is dat?! Gesprekken en discussies in het bestuur zijn de moeite waard, omdat iedereen elkaar aanvult.’

 Dichtbij de praktijk

Het bestuur vergadert zeven keer per jaar. Directeur Marjan van Dam is erbij om het bestuur vanuit de Trefpunt-praktijk te informeren. ‘Dat is prettig. We willen niet een bestuur zijn dat van bovenaf orders geeft van ‘Zo moet het!’ We willen liever van onderaf horen wat er speelt en graag samen optrekken.’ Dat blijkt ook uit het feit dat Anna om de week een middag naar het Trefpunt komt om met Marjan de lopende zaken door te nemen. ‘Ik moet mijn handtekening onder bepaalde stukken zetten; personele kwesties worden besproken, bijvoorbeeld als medewerkers ziek zijn en de vraag opkomt of er vervanging nodig is – vanwege de financiële gevolgen moet daar uiteindelijk een bestuursbesluit over genomen worden. Het is leuk om bij Marjan op de kamer te zitten en zo de sfeer onder medewerkers en vrijwilligers mee te maken: de gastvrouwen achter de bar die samen lol hebben te horen lachen, een praatje te maken met Claudia en Karin.’

 Gemeente en subsidie

Anna legt uit dat het Trefpunt op twee geldstromen draait: ‘De gemeente geeft ons elk jaar subsidie om bepaalde taken op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) uit te voeren. Daarnaast hebben we inkomsten uit de zaalverhuur en de baromzet. Dat was de afgelopen twee jaar met corona natuurlijk een drama, er kwam nauwelijks iets binnen. Gelukkig kregen we een bijdrage uit het Corona Herstelfonds en heeft de gemeente ons een deel van de huur kwijt gescholden, want wij huren het gebouw waar het Trefpunt in gevestigd is.’ Het contact met de gemeente en verantwoordelijk wethouder Elly Beens loopt goed. In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuw gemeentebestuur kan andere prioriteiten stellen of bezuinigingen op welzijn doorvoeren met gevolgen voor wat het Trefpunt kan aanpakken: ‘Wij kunnen wel van alles willen, maar het staat of valt met subsidie die we krijgen, en het wordt begrensd door beleid en prioriteiten die door de gemeente of landelijk worden vastgesteld.’

 Waarde van vrijwilligerswerk

‘Ik hoop ook dat de gemeente zich realiseert dat het werken met vrijwilligers ondersteuning verdient – bij het Trefpunt, maar ook bij de sportverenigingen, de Hobbyfarm, noem maar op. Er zijn zoveel vrijwilligers actief in Heiloo. Als die er niet zouden zijn, zou een heleboel gewoon instorten! Vrijwilligerswerk is eigenlijk de kurk waarop de samenleving drijft, een samenleving waarin je de aandacht voor elkaar kunt waarmaken.’ Anna hecht daarom grote waarde aan het VIP, dat een heel goede reputatie heeft in het organiseren en ondersteunen van ons vrijwilligerswerk.

Zitting hebben in het bestuur is ook vrijwilligerswerk. Het levert Anna veel voldoening op. ‘Het is zo leuk om met al die invalshoeken en diversiteit te maken te hebben. Ik geniet van de creativiteit van de medewerkers, hoe ze elke keer weer verrassend nieuwe dingen weten te bedenken. Als mijn moeder nog had geleefd, zou ik bijvoorbeeld wat graag met haar in de Duo-fiets zijn gaan rondrijden! Of de bijzondere activiteiten die de medewerkers in coronatijd bedachten: buiten bewegen, met oudere bewoners van Hoog en Laag die in de binnentuin stonden te gymmen. Het zijn misschien ‘kleine dingen’, maar die kunnen heel belangrijk zijn; mensen het gevoel geven dat er aan ze gedacht wordt!’

Door Leonie Zwetsloot