Stichting Trefpunt Heiloo volgt de richtlijnen en aanwijzingen vanuit het RIVM en de overheid met betrekking tot het coronavirus. We zien voor nu dan ook geen noodzaak om activiteiten in de nabije toekomst te annuleren. We instrueren onze medewerkers, vrijwilligers en gasten nadrukkelijk op hygiëne. Mochten de aanwijzingen onverhoopt wijzigen, worden tijdig passende maatregelen getroffen.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die jij én wij kunnen nemen om verspreiding te voorkomen zijn heel simpel:

• Was je handen regelmatig.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Geen handen schudden.

Op de website van het RIVM lees je hier meer over.