Ambassadeur van het Sociaal Team Heiloo

Trudy van der Weide is sinds oktober 2020 als ‘ambassadeur Sociaal team Heiloo’ werkzaam. Het Sociaal Team houdt zich bezig met de uitvoering van drie wetten, namelijk de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Participatiewet (betreft uitkeringen en inkomens) en de Jeugdwet. Dit zijn landelijke wetten, maar de gemeenten voeren het beleid uit en hebben daarin een zekere vrijheid  (ruimte om het op de eigen situatie af te stemmen, op eigen inwoners). In het Sociaal Team werken ambtenaren van de afdeling WMO samen met die van de afdeling Jeugd en van Werk & Inkomen. Door elke afdeling zijn twee mensen afgevaardigd. In Heiloo maken ook maatschappelijk werk (Mee & De Weering) en cliëntondersteuner van het Trefpunt (Karin van Kersbergen) deel uit van het Sociaal Team. In totaal tien personen die in ieder geval eens per veertien dagen bij elkaar komen. Geregeld wordt dit vaste team aangevuld met mensen van het jongerenwerk, van de GGD, van de bibliotheek, afhankelijk van wat er op de agenda staat. Het ‘sociaal domein’ is  dus breed en veelomvattend.

Bewoners van Heiloo die vragen of problemen hebben binnen dit sociale terrein kunnen op verschillende manieren bij het Sociaal Team aankloppen:

  1. rechtstreeks een e-mail sturen (sociaalteamheiloo@debuch.nl);
  2. de gemeente bellen, die kan doorschakelen naar iemand van STH (072 – 5356666);
  3. het Trefpunt benaderen, telefonisch of aan de balie. Sommige kwesties kunnen door het Trefpunt worden beantwoord of opgelost, in andere gevallen volgt een passende doorverwijzing. Cliëntondersteuners Karin en haar collega Claudia Spit hebben ook met hulp- en informatievragen van inwoners van Heiloo te maken. Meestal ouderen, maar dat hoeft niet.

Trudy heeft als ambassadeur van het STH de taak om contacten intern en extern te verzorgen: ‘Ik ben het gezicht van het Sociaal Team naar buiten toe, de schakel van binnen naar buiten, en soms ook een ‘aanjager’ – als we met elkaar iets nieuws verzinnen bijvoorbeeld.’ Voorbeelden van projecten die het afgelopen jaar zijn gestart, zijn ‘Trefpunt on the Move’ en de DuoFiets-uitleen.

De DuoFiets kan sinds kort tegen een kleine vergoeding bij het Trefpunt worden geleend. Mantelzorgers of vrijwilligers kunnen een ritje door de omgeving maken op de elektrisch ondersteunde tweepersoonsfiets. Vanuit het Trefpunt wordt de uitleen georganiseerd: reserveren, betalen, verzekeren voor pech, en dergelijke. Het idee voor dit project is simpel, vertelt Trudy: ‘Binnen het STH werd gesignaleerd dat mensen vanuit de WMO zo’n fiets aanvragen, maar die meestal niet vaak gebruiken. Zouden we geen uitleensysteem in Heiloo kunnen proberen? Een leuk plan, maar zoiets uitdenken en uitvoeren blijkt lastig en gecompliceerd. Ik vind het inspirerend hoe enthousiast Karin en haar collega’s daarbij inspringen. We hebben er in een werkgroep een tijdlang aan gewerkt, denken allemaal met elkaar mee. Uiteindelijk is de aanschaf met subsidie uit het corona-herstelfonds gedaan en is het met hulp van een vrijwilliger van het Trefpunt ook gelukt om een systeem voor reserveren en betalen op te zetten.’

Trefpunt on the Move is ontstaan als een van de manieren om het landelijke thema ‘Een tegen eenzaamheid’ invulling te geven. Eenzaamheid was al een belangrijk sociaal issue voordat corona toesloeg, en corona heeft dat nog versterkt. Door alle beperkende maatregelen en lockdowns kwamen méér mensen langer en vaker alleen te zitten. ‘Toch zeggen de meeste mensen niet makkelijk hardop dat ze eenzaam zijn, dat wil niemand graag vertellen natuurlijk,’ Trudy zegt het vol begrip. Juist daarom is Trefpunt on the Move bedacht. Een informeel wijkbezoek met de bakfiets en koffie, bij mensen aanbellen om te vragen hoe het met ze gaat, zodat de stilgehouden hulpvragen worden uitgesproken en mensen kunnen aangeven iets voor elkaar in de eigen buurt te willen doen.

Trudy ging een keer mee: ‘Ik was verrast hoe leuk mensen het vinden als je langskomt. Sommigen zaten echt op ons te wachten. Ik trof een mevrouw die heel graag haar huisje wilde laten zien, mij wilde vertellen over haar kinderen, haar leven, hoe het met haar ging. Het was tijdens corona, maar ik moest per se binnenkomen. Ik kreeg de indruk dat ze zich best alleen voelde, door de graagte waarmee ze alles wilde delen. Als je maar sporadisch iemand ziet, komt er ineens van alles los als iemand belangstelling voor je toont. Het bevestigde hoe belangrijk het is om met oprechte interesse naar mensen te luisteren, hoe blij mensen zijn om over zichzelf te vertellen. Daarnaast was ik ook verrast over de grote bereidheid van buurtbewoners om iets voor een ander te doen.’

‘Het Trefpunt is voor mij een belangrijke partner in het STH. Ik vind het positief hoe we in alle onderwerpen met elkaar meedenken, gelijkwaardig zijn, en het Trefpunt is heel creatief in het bedenken van allerlei oplossingen. Ook het ik het beeld dat iedereen in Heiloo het kent en er makkelijk binnen stapt. Jammer genoeg leeft het idee nog altijd dat het Trefpunt ‘voor ouderen’ is, terwijl ik zie dat ze op allerlei gebieden activiteiten organiseren die voor iedereen interessant en leuk zijn. Voor mij is het Trefpunt een voorbeeld van hoe een wijkcentrum goed kan functioneren – laagdrempelig en voor iedereen!’