Op 20 november a.s. om 15.30 uur vindt er speciaal voor nieuwe vrijwilligers een introductiebijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten worden tweemaal per jaar georganiseerd. Marian van Dam, onze directeur, maakt graag kennis met de nieuwe vrijwilligers die de afgelopen periode ons zijn komen versterken. De vorige bijeenkomst werd bijgewoond door een tiental nieuwe vrijwilligers. Maar ook als u niet meer zo nieuw bent of zelfs al jaren bij ons bent, en u wat meer achtergrondinformatie over het Trefpunt zou willen hebben, bent u van harte welkom!

Het is leuk om van elkaar te horen waarom men vrijwilligerswerk is gaan doen en wat de eerste ervaringen zijn. Daarnaast is het voor onze vrijwilligers prettig om wat meer kennis te hebben van waarom en hoe Stichting Trefpunt Heiloo werkt. Ook de context waarin al onze projecten en activiteiten worden uitgevoerd, geeft inzicht in het grote belang van onze organisatie voor de gemeenschap van Heiloo, voor onze kwetsbare inwoners. Activiteiten die alleen maar uitgevoerd kunnen worden omdat u er bent!