Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol in de zorg voor anderen. De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers. U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen bij de gemeente aanvragen-en-regelen/mantelzorg/

Het aanvraagformulier ligt ook klaar bij de receptie en indien gewenst kan het Trefpunt u helpen met deze aanvraag.