Wie langdurige zorg of ondersteuning krijgt van een mantelzorger, bijvoorbeeld de buren, familie of vrienden kan zijn of haar waardering uitspreken door de mantelzorgwaardering aan te vragen bij gemeente Heiloo. Dit kan het hele kalenderjaar. De gemeente Heiloo waardeert mantelzorgers met een VVV-bon van 100 euro (keuze uit VVV- online cadeaucode voor webshops of een VVV-bon voor winkels). De keuze moet gemaakt worden in het formulier voor de aanmelding. Binnen drie maanden na aanmelding, wordt de cadeaubon verstuurd aan de mantelzorger. 

Hoe werkt het aanvragen van een mantelzorgwaardering?

Een ontvanger van mantelzorg kan een waardering aanvraag indienen bij de gemeente voor maximaal 1 mantelzorger. De gemeente Heiloo waardeert uw mantelzorger met een VVV-bon van 100 euro (keuze uit VVV- online cadeaucode voor webshops of een VVV-bon voor winkels). De keuze moet gemaakt worden in het formulier voor de aanmelding. Binnen drie maanden na aanmelding, wordt de cadeaubon verstuurd aan de mantelzorger.

De voorwaarden en het aanmeldformulier vindt u op de pagina over mantelzorg. Als u geen gebruik kunt maken van internet, vraag het papieren formulier dan telefonisch aan via 14 072 (zonder netnummer). U krijgt het dan toegestuurd.

Mantelzorgers worden enorm gewaardeerd door gemeente Heiloo

Met al hun belangeloze inzet, zorgen mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Daarom geeft de gemeente als blijk van waardering een cadeaubon. Deze mantelzorgwaardering is geen vergoeding voor de onkosten, maar een waardering voor de langdurige zorg en/of ondersteuning die de mantelzorger biedt.

Meer over mantelzorg

Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft. De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan u normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geeft. U hebt hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan. Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij u zelf kiest voor een taak.

De kinderen van ziek gezinslid zijn ook mantelzorgers

Ook kinderen die veel ondersteuning bieden omdat een gezinslid langdurig zorg nodig heeft, zijn mantelzorgers. Zij doen bijvoorbeeld extra veel klusjes zoals regelmatig boodschappen doen, koken of op broertjes en zusjes passen. Deze jonge mantelzorgers hebben ook recht op mantelzorgwaardering.

Ondersteuning bij mantelzorg

Als mantelzorger hoeft u er niet alleen voor te staan. Kijk op samenleven in Heiloo / hulp bij de mantelzorg voor informatie over ondersteuning. U kunt bij het Sociaal Team terecht met vragen over mantelzorg. Het kan over uzelf gaan of over een buur, vriend of familielid.