Otto van Os heeft weer een boeiende lesreeks bedacht. Deze keer over “leven in een tijd van grote veranderingen op het gebied van levensbeschouwing en moraal”.

Er was in ons land ooit een tijd dat priesters en dominees ons precies vertelden hoe de wereld in elkaar zat en hoe wij geacht werden te leven, waarbij de Bijbel en de Tien Geboden een zeer belangrijke rol speelden.

Echter, sinds met name de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog, de toename van de welvaart, het mondiger worden van de burgers, hogere opleidingen en vooral de enorme ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek is de invloed van o.a. de christelijke religie en tradities tanende. Dit leidde niet alleen tot een andere levensbeschouwing maar ook tot een andere moraal en wetten waarbij met name de wetenschap, kunst en cultuur van groot belang zijn.

Periode: dinsdag 4 oktober t/m 1 november

Tijd: 14:00 – 16:00 uur

Locatie: het Trefpunt

Docent: Otto van Os

Kosten: € 37,50 (incl. een kopje koffie/thee in de pauze)

Aantal lessen: 5

Opgave: Trefpunt Heiloo, telefoon (072) 533 12 97