We kijken terug op een geslaagde raadsinformatieavond in het Trefpunt. 
Aan de hand van een ‘mensenbieb’ met 11 tafels maakte de raad samen met een aantal beleidsmedewerkers en collega’s van het Sociaal Team van de gemeente Heiloo, kennis met verschillende netwerkpartners, vrijwilligers en hulpvragers/cliënten. 
De rode draad van de avond was, wat is hun contact met de Stichting Trefpunt, wat die voor hen betekent en op welke manier de organisatie werkt en bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners, aan een dorp waarin iedereen mag meedoen. 
We wilden op deze wijze laten zien wat het welzijnswerk vanuit het Trefpunt oplevert voor de inwoners van Heiloo. En dat is gelukt!