In de week van 11 t/m 14 juni kunt u ‘s middags meedoen met Rol 4-daagse Heiloo. Er zijn wandelingen uitgezet speciaal voor mensen met een rollator of rolstoel. Mensen met andere beperkingen, bijvoorbeeld een visuele beperking kunnen ook meelopen. Samen lopen we maximaal 2 kilometer per dag. We starten om 13.30 uur vanaf het Trefpunt. Als u 4 dagen heeft meegelopen krijgt u na afloop een leuke herinnering. Vrijdags zult u onthaald worden op de Via Gladiola. Kosten € 5,00. Familie en mantelzorgers die het leuk vinden om mee te lopen zijn ook van harte welkom. Zij betalen € 2,50 per persoon. Loopt u ook mee? Geef u dan nu op bij het Trefpunt, (072) 533 12 97 of info@trefpuntheiloo.nl