In oktober start in het Trefpunt een gespreksgroep “rouw bij partnerverlies”. In deze gespreksgroep kunt u lotgenoten ontmoeten, die hetzelfde verlies in hun leven ervaren.
De gespreksgroep bestaat uit ongeveer 10 personen die onder leiding van twee begeleiders acht keer samenkomen. Tijdens elke bijeenkomst wordt een thema besproken dat betrekking heeft op aspecten van het rouwproces.

De gespreksgroep is voor iedereen die zijn of haar partner heeft verloren. Ons advies is om niet eerder dan zes maanden na het overlijden aan de groep deel te gaan nemen. Uiteraard mag het ook langere tijd na het overlijden van de partner zijn.

Periode: vrijdag 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december, 8 en 22 januari van 10.00 tot 12.00 uur.

Kosten € 80,00 per persoon voor 8 bijeenkomsten.

In verband met de beschikbaarheid is opgave van te voren noodzakelijk. Dit kan via (072) 533 1297 of info@trefpuntheiloo.nl