Stichting Trefpunt Heiloo helpt inwoners van Heiloo zo lang mogelijk zelfstandig te zijn. Dat kan zijn bij het blijven wonen in de eigen woning, het maken van een uitstapje, nieuwe mensen leren kennen en het organiseren van cursussen en activiteiten.

Wil je iets betekenen voor een ander? Meld je aan als maatje!

De stage

Bij Stichting Trefpunt Heiloo kan je al stage lopen vanaf 4 uur per week. Je wordt dan ingezet bij het maatjesproject. We zoeken maatjes voor eenzame ouderen of ouderen met dementie. Ook zijn er soms aanmeldingen voor ouderen met GGZ achtergrond. Om een goede koppeling te maken tussen stagiair(e) en cliënt, wordt er onder andere gekeken naar gemeenschappelijke interesses. De klanten wonen altijd in Heiloo.

Wat vragen wij van jou ?

Je bent sociaal vaardig

Je kan zelfstandig werken

Je bent zo nodig flexibel inzetbaar

Je bent initiatiefrijk

Wil je werken aan een van bovenstaande punten of heb je andere leerdoelen? Er wordt goede begeleiding geboden vanuit Stichting Trefpunt Heiloo. De stagebegeleiding zal aangeboden worden door Claudia Spit.

Lijkt het jou leuk om maatje te worden? Neem gerust contact op met ons op, bij voorkeur via e-mail.

Claudia Spit, coördinator diensten

claudia.spit@trefpuntheiloo.nl