Studiekring Heiloo is een groep 50-plussers die eens per 14 dagen bij elkaar komt. Laat je overigens niet afschrikken door het woord studie. In de praktijk gaat het om het met elkaar bespreken van zelfgekozen onderwerpen, van eigen ervaringen en eigen inzichten. Er wordt gestart met een rondje actualiteiten en hierna wordt door een deelnemer een presentatie gegeven over een zelfgekozen thema. Deelname aan de studiekring is kennisverrijkend , houdt de geest actief en vergroot je sociale netwerk.

Praktische info :

Dag:        woensdag, eens per 14 dagen, start 18 januari 2023

Tijd:        14:00 – 16:00 uur

Locatie:  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo

Kosten:  € 32,00 (8 bijeenkomsten, incl. kopje koffie/thee)

Opgave: Trefpunt Heiloo, (072) 533 12 97