Ons vrijwilligersbeleid is in te zien op onze website onder de knop ‘Vrijwilligers’ en dan doorklikken op ‘Algemene info en vacatures’. Het beleid kent ook een hoofdstuk over sociale veiligheid. We hopen natuurlijk dat we het ongewenste gedrag waar het in dit hoofdstuk over gaat in de praktijk niet hoeven mee te maken, maar het is goed dat u weet dat we ons hebben voorbereid, mocht het wel gebeuren. Als u in in dat geval niet terechtkunt bij uw coördinator of bij de directeur, dan is het goed om te weten dat de gemeente een onafhankelijke vertrouwenspersoon heeft benoemd. Op onze website staat vermeld hoe u deze persoon kunt vinden. 

Elk najaar zullen we steekproefsgewijs onderzoek doen hoe het bij onze stichting staat met de sociale veiligheid voor onze vrijwilligers. Als u een enquête heeft ontvangen, hopen we dat u deze in wilt vullen. Dat mag anoniem, de inhoud wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Alleen cijfermatige informatie wordt gedeeld met het bestuur van Stichting Trefpunt Heiloo. Op basis hiervan kan ons beleid worden aangepast.