Steun het Trefpunt

Stichting Trefpunt Heiloo ontvangt voor een groot deel van haar activiteiten gemeentelijke subsidies. Om de overige activiteiten waar onze inwoners behoefte aan hebben in de toekomst te kunnen blijven organiseren, kunnen wij uw steun goed gebruiken. Deze activiteiten bevinden zich over het algemeen op sociaal cultureel gebied.
Stichting Trefpunt Heiloo is blij met de steun van Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo waarmee activiteiten die niet in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie, mede mogelijk worden gemaakt.
Zowel Stichting Trefpunt Heiloo als Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo, zijn een ANBI en daarom kunt u uw giften aftrekken bij uw belastingaangifte. Klik hier voor meer informatie over Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo. Wilt u zich aanmelden als donateur bij Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo, is een mail naar marian.vandam@trefpuntheiloo.nl voldoende. Dan nemen wij contact met u op.

Direct doneren

Bedrag

Het Trefpunt Heiloo
Abraham du Bois-Hof 2
(072) 533 12 97
info@trefpuntheiloo.nl

Onze samenleving is in de kern geraakt door het Coronavirus.  Zeker nu deze crisis al zo lang duurt. Voor het Trefpunt is dit ook een grote klap.  Naast subsidie van de gemeente zijn we voor 40% afhankelijk van inkomsten uit zalenverhuur, baromzet en deelnemers bijdragen aan activiteiten. Dit alles is nu bijna helemaal weggevallen. Heel erg voor onze bezoekers en een groot financieel probleem voor het Trefpunt.

Wij beseffen dat dit voor iedereen onzekere tijden zijn, maar als u het kunt missen dan zijn wij ontzettend geholpen met uw bijdrage!

ANBI logo1 removebg preview

Namens alle betrokkenen hartelijk dank!