Steentje bijdragen?

Onze activiteiten worden betaald uit gemeentelijke subsidies, abonnementsgelden, sponsorgelden en giften. Stichting Trefpunt Heiloo en Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo hebben beide de ANBI-status, wat maakt dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Op www.belastingdienst.nl kunt u informatie vinden over de fiscale voordelen van het doen van giften aan een ANBI.

Wilt u ons steunen, maak dan uw gift over naar:

rekeningnummer IBAN: NL11 RABO 0169.9583.10

BIC : RABO NL 2U van de Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo.

Fiscaal nummer van Stichting Trefpunt Heiloo: 8579.94.839

Namens alle betrokkenen onze hartelijke dank

U kunt ons steunen door uw gift over te maken naar:

Rekeningnummer IBAN: NL11 RABO 0169.9583.10
BIC : RABO NL 2U van de Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo

Namens alle betrokkenen hartelijk dank!